Main menu

Danas je u općinskoj sali za sjednice održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se 24 tačke od kojih su najvažnije bile one koje su se odnosile na Budžet Općine Sapna, Program javnih investicija i planove rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna. .
Iako se radilo o sjednici na kojoj se odlučivalo o najbitnijim tačkama za rad jedne lokalne zajednice tokom kalendarske godine, sjednici nije prisustvovalo čak 6 vijećnika što sve češće postaje praksa kod pojedinih političkih subjekata, posebno onih koji nisu dio vijećničke većine.
Ipak, prisutni vijećnici danas su bili vrlo konstruktivni i efikasni te su većinu predloženih odluka, rješenja, programa i informacija usvojili jednoglasno ili sa samo jednim suzdržanim glasom.
Najvažnije odluke odnose se na usvajanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Sapna za 2023. godinu, pa je nakon što je dobio vijećničku podršku, Budžet Općine Sapna za 2023. godinu u konačnici nešto viši od 7,6 miliona KM.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu u iznosu nešto većem od 7,7 miliona KM kao i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu.
Uz zaključak o ispravci nekih tehničkih grešaka usvojen je i Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja predškolske ustanove na području općine Sapna, što je nakon pokretanja inicijative drugi korak ka konačnom osnivanju predškolske ustanove nakon čega slijedi donošenje drugih odluka, programa te obezbjeđivanja izvora finansiranje jedne takve ustanove.
Još jedan od važnijih dokumenata koji su se danas našli pred vijećnicima Općinskog vijeća Sapna, svakako je i Prijedlog Odluke o usvajanju Programa javnih investicija općine Sapna za period 2024. do 2026. godine. Unazad dva mjeseca vođene su intezivne aktivnosti vezane za izradu ovog dokumenta a Općina Sapna je raspisala i Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Sapna, po kojem su svi zainteresovani, počev od javnih ustanova, te mjesnih zajednica, vladinih i nevladinih organizacija, pravnih i fizičkih lica, mogli u pismenoj formi dati svoj prijedlog projekata za koje misle da je neophodno uraditi u ovom trogodišnjem ciklusu. Koordinacioni tim za izradu programa kapitalnih investicija prikupio je sve prispjele prijedloge te sačinio Listu investicionih projekata za Program javnih investicija općine Sapna za period 2024. – 2026. godina, po grupama i prioritetima. Na listi se našlo čak 86 prijedloga projekata razvrstanih u 11 grupa čija ukupna procjenjena vrijednost iznosi nešto više od 20,4 miliona KM. Najviše projekata odnosi se na putnu, turističku, vodnu i kanalizacionu infrastrukturu, zatim projekte građenja, zaštite vodotoka, sanacije klizišta i spomen obilježja. Vijećnici su izrazili zadovoljstvo predloženim dokumentom uz nadu da će općinska administracija u naredne tri godine uspjeti obezbjediti sredstva za realizaciju većine predloženih projekata, te su prijedloženu Odluku o usvajanju Programa javnih investicija općine Sapna za period 2024. do 2026. godine i usvojili.
Također, usvojeno je još nekoliko prijedloga odluka, rješenja i informacija, kao i Programi rada Općinskog vijeća Sapna za 2024. godinu i Program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Sapna za 2024. godinu.