Main menu

U organizaciji Općinske službe za prostorno uređenje, geodetske, imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo u finansije, u petak 16.12.2010. godine u prostorijama općine Sapna, sa početkom u 09:00 sati, održana je završna javna rasprava na Nacrt Budžeta Općine Sapna za 2011. godinu. Tom prilikom, od strane prisutnih građana, te predstavnika mjesnih zajednica i nevladinih organizacija i udruženja, iznešeni su zahtjevi i sugestije koji su se odnosili na povećanje rashodovne strane budžeta, a većina njih je vezana za pvećanje sredstava predviđenih za kapitalne izdatke, kao i za potpre nevladinim organizacijama i udruženjima.


Tokom trajanja javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta općine Sapna za 2011. godinu su dostavile mjesne zajednice Sapna i Rastošnica, te Crveni križ općine Sapna i boračke organizacije i udruženja. Sve dostavljene primjedbe i sugestije biće razmatrane prilikom izrade prijedloga budžeta koji će biti upućen Općinskom vijeću najkasnije do 24.12.2010. godine na razmatranje i usvajanje.