Main menu

Obavještavaju se pripadnici branilačkih populacija sa područja Općine Sapna, koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stipendija za redovne učenike srednjih škola,  redovne studente ili studente za vlastite potrebe u školskoj/akademskoj 2010/2011. godini, da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrdilo konačne rang liste za dodjelu stipendija, te da su iste objavljene na oglasnoj ploči organa uprave Općine Sapna.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija vršit će se u Centru za pružanje usluga građanima organa uprave Općine Sapna od 22. do 24. decembra 2010. godine. Kandidati koji nisu dostavili kopiju žiro-računa obavezni su istu dostaviti u Ministarstvo za boračka pitanja TK-a do 27. decembra 2010. godine, a uvjerenja o upisu u ljetni semestar do 31. marta 2011. godine.