Main menu

Općinsko vijeće Sapna će na 20. redovnoj sjednici zakazanoj za 31.12.2010. godine razmatrati Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu općine Sapna za 2010. godinu i Prijedlog Odluke o budžetu općine Sapna za 2011. godinu kao i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Sapna za 2011. godinu, te Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Sapna za period 2011-2015. i Prijedlog Odluke o odabiru projekata iz Plana kapitalnih investicija općine Sapna za sufinansiranje u 2011. godini od strane Projekta upravne odgovornosti GAP.


Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R-456 Sapna-Priboj, na dionici Sapna-Goduš i sanaciji klizišta na ovoj dionici, kao i Izvještaj o radu mjesnih zajednica u 2009. godini i Izvještaj o radu KPOR-a u 2010. godini, te Izvještaj o radu Komisije za praćenje primjene Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika/vijećnika općine Sapna.Prema najavi, predviđeno je razmatranje i informacija o stanju katastra, podsticajima u poljoprivredi, radu pijace, stambenoj izgradnji i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata na području općine Sapna kao i informacija o povratku izbjeglih i raseljenih lica, deminiranim površinama u 2008, 2009 i 2010. godini i sanaciji klizišta na području općine Sapna u 2009. i 2010. godini.