Main menu

Općina Sapna osuđuje napad na Policijsku stanicu Zvornik, i svaki vid nasilja, ma ko ga činio i iz kojih razloga. Nadamo se da će svi  nadležni državni organi utvrditi činjenice i okolnosti pod kojima se ovaj nemili događaj desio, kako bi takve pojave bile spriječene u narednom periodu. Također, očekujemo da će svi nadležni organi...

...BiH, predano raditi na uspostavi sigurnosti i bezbjednosti svih građana, na cijelom prostoru  BiH.

U Sapni, 28.04.2015. godine

Općinski načelnik
Ismet Omerović, dipl. ing. maš. s.r.

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Mirnes Gušić, s.r.