Main menu

U organizaciji Humanitarne organizacije “World Vision BiH” u Sapni je 01. i 02. septembra 2015. godine održana dvodnevna radionica s ciljem unapređenja  stepena pripremljenosti relevantnih interesnih strana za odgovor na eventualne buduće katastrofe, stavljajući prije svega akcent na djecu i...

...ranjive kategorije društva, a u  sklopu  provođenja projekta  “Prema  otpornijim  zajednicama - Korak naprijed u spremnosti odgovora na prirodne katastrofe u poplavama pogođenim  zajednicama u BiH”, finansiranog od strane Njemačke koalicije za pomoć - Aktion Deutschland Hilft.

Rad na radionici je uz  aktivno i konstruktivno  učešće svih učesnika  i  uz stručnog konsultanta -  voditelja radionice, bio usmjeren  ka  revidiranju  operativnog  plana zaštite i spašavanja,  kao i procjeni rizika, kapaciteta i potreba lokalnih zajednica u ovom domenu.

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna