Main menu

Na prijedlog Prvostepene komisije za provođenje Javnog konkursa za ostvarivanje prava za pomoć u obnovi stambenih objekata oštećenih u klizištima i poplavama u vrijeme prirodne nesreće na području općine Sapna, Općinski načelnik općine Sapna donio je Odluku o produženju roka o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu sredstava za pomoć u obnovi stambenih objekata fizičkim licima čiji su stambeni objekti oštećeni u klizištima i poplavama u vrijeme prirodne nesreće na području općine Sapna. Rok se produžuje do 15.09.2016. godine, a Odluka o produženju roka i Javni konkurs su objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici općine Sapna.

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna