Main menu

Komisija za provođenje konkursa i utvrđivanje listi za dodjelu stipendija redovnim studentima i učenicima generacije OŠ „Sapna“ i MSŠ „Sapna“ u akademskoj/školskoj 2015/2016. godini, u skladu sa članom IV i V Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2015/2016. godini, broj 02-02-1446-7/16 od 05.08.2016. godine, na sjednici održanoj dana 09.09.2016. godine, utvrdila je rang listu kandidata redovnih studenata i učenika generacije.

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna