Main menu

Prvostepena komisija za provođenje Javnog konkursa za ostvarivanje prava za pomoć u obnovi stambenih objekata, oštećenih u klizištima i poplavama u vrijeme prirodne nesreće na području općine Sapna sačinila je i objavila Rang listu za oštećene objekte.