Main menu

Nakon okončanja postupka javne nabavke, općinski načelnik Zudin Mahmutović i direktor JP Spreča Suad Hasanović potpisali su Ugovor o pružanju usluga revizije Glavnog projekta regulacije rijeke Sapne nizvodno od mosta na regionalnom putu Sapna-Zvornik i uzvodno od mosta na regionalnom putu Sapna-Kalesija. Vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 2.340,00 KM, a njegovom realizaciom steći će se uslovi za obezbjeđenje finansijskih sredstava i provođenje procedure izbora izvođača radova na regulaciji rijeke Sapne kroz centralni dio općine Sapna.

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna