Main menu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je suglasnost na Odluku kojom se općini Sapna odobrava 27.563,91 KM za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora MZ Međeđa u naseljima Novo Naselje i Grabovice. Saglasnost je data i na odluke o odobravanju 7.000,00 KM za sufinansiranje projekta „Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš" i 6.879,60 KM za finansiranje projekta „Izrada Glavnog projekta kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica", 

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna