Main menu

Danas su općinu Sapna posjetili predstavnici IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o..
Razlog posjete je realizacija projekata u skladu sa nedavno potpisanim Memorandumom o razumjevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU) a koji se odnose na projekte ruralne infrastrukture.
Općina Sapna je kandidovala nekoliko projekata a na danas održanom sastanku, prestavnici Ureda za koordinaciju projekata upoznali su načelnika općine Sapna Zudina Mahmutovića, sa odabirom tri projekta.
Radi se o projektima „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš" u ukupnoj vrijednosti od 250.000 KM, „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica" u MZ Sapna, čija vrijednost iznosi 66.000 KM i projekta „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore – Kobilići“ čija je vrijednost oko 350.000 KM.
U skladu sa potpisanim Memoranumom o razumjevanju, sredstva za projekte vrijedne do 250.000 KM će osigurati Ured za koordinaciju projekata u minimalnom iznosu od 75% od ukupne vrijednosti projekta i općina Sapna u maksimalnom iznosu do 25% od ukupne vrijednosti projekta s tim što je općina dužna osigurati i ostatak sredstava za projekte čija vrijednost prelazi iznos od 250.000 KM.
Realizacija projekata će se izvršiti u naredne tri godine a postupak javnih nabavki i odabira izvođača radova će vršiti Ured za koordinaciju projekata.
Općina Sapna je jedna od 27 općina u BiH, odnosno jedna od 5 općina u Tuzlanskom kantonu koja je uključena u Projekat IFAD 6.
 

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna