Main menu

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konačnu rang listu kandidata za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica.
Nakon obavljene konkursne procedure, za dvanaest podnosilaca zahtjeva sa prostora općine Sapna odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 29.000,00 KM. 
Vlada Tuzlanskog kantona je u ovoj godini za ove namjene izdvojila nešto više od 470.000 KM a pomoć je odobrena za 191 porodicu sa područja kantona.
Potpisivanje ugovora će se obaviti u srijedu 21.12.2016.godine u sali Bosanskog kulturnog centra (BKC) u Tuzli sa početkom u 14,00 h.

 

 

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna