Main menu

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika održan sastanak sa korisnicima jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihovih porodica sa područja općine Sapna. 

Odlukom Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, sa područja općine Sapna je 12 korisnika ovog vida pomoći u ukupnom iznosu od 29.000,00 KM.
Ministarstvo za boračka pitanja TK-a, će po početku građevinske sezone uplatiti odobrena sredstva na namjenski općinski račun, a služba nadležna za boračko-invalidsku zaštitu u općini Sapna je obavezna realizirati sredstva prema krajnjim korisnicima u skladu sa važećim Pravilnikom.
S tim ciljem je i održan današnji sastanak kako bi se korisnici upoznali sa pravima i obavezama tokom realizacije ovog programa, odnosno kako bi se skrenula pažnja korisnicima na obavezan namjenski utrošak odobrenih sredstava u skladu sa potpisanim Ugovorom.

 

  

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

10°C

Sapna