Main menu

Danas je održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna. Na dnevnom redu se našlo čak 28. tačaka, od kojih su svakako najznačajnije one koje su se odnosile na Budžet.
Usvojen je izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih 9 mjeseci 2016. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta za 2016. godinu, Budžet za 2017. Godinu, te Odluka o izvršenju Budžeta za 2017. godinu.
Usvojeni Budžet Općine Sapna za 2017. godinu je veći od Budžeta za 2016. godine za 750.000 KM i ukupno iznosi 3.436.197,50 KM. Razlika u prihodovnoj strani se odnosi na potporu od strane viših nivoa vlasti koja za narednu godinu planirana u iznosu većem od milion KM.
Usvojena je i Odluka o platnim razredima i koeficijentima za plaće nosioca izvršnih funkcija, izabranih dužnosnika, imenovanih lica, državnih službenika i namještenika u organima državne službe općine Sapna, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju putnih pravaca u zimskom periodu, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JKP “Sapna” d.o.o. Sapna, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sapna, te Odluke o razriješenju i imenovanju predsjednika i članova skupštine JKP „Sapna“ i JP „Veterinarska stanica“ Sapna.
Općinsko vijeće Sapna usvojilo je i svoj Program rada, te Program rada Općinskog načelnika za 2017. godinu.
Razmatrane su i usvojene informacije o radu mjesnih zajednica, stanju kulture i sporta, uspjehu i upisu učenika MSŠ Sapna, te informacije o stanju matičnih knjiga i arhivske građe u organu uprave općine Sapna.
Takođe, usvojen je i Pravilnik o kriterijima i postupku izbora i prijema kandidata VII stepena stručne spreme za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa.