Main menu

Načelnik općine Sapna, Zudin Mahmutović sa svojim saradnicima, danas je održao sastanak sa građanima općine Sapna koji trenutno žive i rade u inostranstvu. Cilj sastanka je bio uspostava komunikacije i saradnje, te jačanje veza sa dijasporom.

Načelnik se zahvalio svim ljudima koji privremeno žive i rade u inostranstvu na pomoći koju su pružali ovoj teritoriji tokom rata ali i u postratnom periodu pa sve do danas.
U svom obraćanju načelnik je upoznao prisutne o planovima lokalne zajednice vezanim za infrastrukuralne projekte ali posebnu pažnju je posvetio privrednom razvoju općine. Naglasio je da će svi planirani infrastrukturalni projekti biti završeni ali da je našoj lokalnoj zajednici potrebna pomoć svih kako bi se što veći broj ljudi zaposlio na prostoru općine Sapna. Stim u vezi po prvi put općina je u svom Budžetu planirala sredstva u iznosu od 100.000 KM za podsticaj u zapošljavanju.
Nas kao lokalnu zajednicu veoma interesuje da se naši ljudi organizuju u inostranstvu, u vidu zavičajnih klubova ili slično, kako bi ubuduće mogli lakše i bolje komunicirati.
Sastanku je prisustvovao i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić.
„Kada je u pitanju današnji sastanak koji je organizovao načelnik, ovo je jedan dio politike koji provodimo na prostoru općine Sapna. Mi do sada potencijale naših ljudi koji rade širom Europe nismo iskoristili ili nismo imali neku veću saradnju sa našim ljudima na privremenom radu u inostranstvu. Ovo je jedan početak, prilika da razmjenimo mišljenja i da pokušamo našim ljudima prezentovati pravu sliku naše teritorije i ono što su naši planovi i obaveze u narednom periodu, osjećamo potrebu da se i ti ljudi uključe, pogotovo kada je u pitanju privredni dio, gdje naši ljudi imaju dobrih sredstava i mogli bi ulagati. Naša djeca koja se školuju su jedni od najboljih učenika i studenata u Europi ali vidimo da nam Europa kupi naše kadrove, odmah po završetku nekog jačeg fakulteta, traže našu djecu, gotovu, školovanu. Mi ćemo omogućiti našim ljudima bolju i korektniju saradnju. Danas smo čuli i neke nedostake na našoj teritoriji, koji su nam ukazani i mi ćemo to sigurno otkloniti,“ istakao je Alić.

 

                                                                        

Vrijeme u Sapni

Scattered Showers

13.89°C

Sapna