Main menu

Danas je u načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović održao sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja sa prostora Općine Sapna. 

Razgovaralo se o pripremi materijala za izradu idejnog rješenja izgradnje Centralnog spomen obilježja poginulim borcima i civilnim žrtvama iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, obilježavanju godišnjice formiranja 206-246. Viteške brdske brigade i obilježavanju manifestacije „Dani odbrane Sapne - Čekić i nakovanj“.
U toku je prikupljanje i ažuriranje spiskova poginulih boraca i civilnih žrtava rata, nakon čega će se pristupiti izradi idejnog rješenja Centralnog spomen obilježja čija izgradnja je planirana pored Gradskog stadiona u Sapni.
Za obilježavanja godišnjice osnivanja 206., kasnije 246. Viteške brdske brigade, je planirano održavanje svečane akademije, obilazak porodica poginulih boraca i polaganje cvijeća na spomen obilježja na mjestu pogibije Heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, kapetana Mehdina - Senada Hodžića i kapetana Hajrudina Mešića.
Takođe, sačinjen je i nacrt plana obilježavanja manifestacije „Dani odbrane Sapne „Čekić i nakovanj“, koja će trajati od 01. do 10. maja. Ova manifestacija je u skladu sa Zakonom o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona, ušla u zvanični kalendar obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata za Tuzlanski kanton i ove godine će sadržavati niz manifestacija i događaja koji će evocirati uspomene na događaje i ličnosti sa ovih prostora iz perioda rata.
U periodu od 01. do 10. maja 1992. i 1995.godine, dešavali su se događaji i neke od predsudnih bitaka u odbrani ove teritorije, kao što su stradanja mještana Donjeg Zaseoka i Kobilića, ulazak agresorske vojske i tenkova u Sapnu, oslobađanje Sapne, borbe za Zaseok, Nezuk i Vitinicu, pogibija heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina - Senada Hodžića, zarobljavanje prvog tenka u Armiji BiH, te slamanje jedne od najžešćih agresorskih ofanziva pod nazivom „Čekić i nakovanj“.

 

Vrijeme u Sapni

Partly Cloudy

18.89°C

Sapna