Main menu

Okončanjem postupka Javne nabavke po pozivu za izradu Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja Općine Sapna, posao je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dodjeljen Rudarskom instuitutu d.d. Tuzla, dok je reviziju istog izvršio d.o.o. „Winer“ iz Sarajeva.

Tim povodom predstavnici Rudarskog instituta d.d. Tuzla, danas su posjetili Općinu Sapna te Općinskom načelniku Zudinu Mahmutoviću i njegovim saradnicima, prezentovali i uručili navedeni Projekat.

Izvršen je i obilazak lokacija predviđenih za istraživanje, odnosno probno bušenje zemljišta u cilju iznalaženja novih količina pitke vode.

Projektom su predviđeni radovi na dvije istražne bušotine, jedna u Sapni (lokalitet Skenderuše) a druga u Vitinici (lokalitet u blizini Selimovića).

Trenutno se vrše pripreme za drugu fazu Projekta , odnosno pribavlja se potrebna dokumentacija i vrši obezbjeđenje sredstava, nakon čega se će se izvršiti istraživanje po predmetnom Projektu.

Procjenjena vrijednost druge faza realizacije ovog Projekta iznosi 117.100,00 KM.