Main menu

Općinska izborna komisija Sapna, danas je održala 2. redovnu sjednicu u ovoj godini. Usvojen je izvještaj o radu Centra za birački spisak koji je u predizbornom periodu bio nadležan za elektronske aplikacije i komunikacije sa Centralnom izbornom komisijom a na dan izbora zadužen za blagovremenu obradu i unos izbornih rezultata.

Usvojen je i finansijski izvještaj za prethodnu godinu te je konstatovano da je pred kraj 2016. godine Općina Sapna izvršila uplatu nedostajućih sredstava kako bi se izmirile naknade za rad biračkih odbora koji su bili angažovani tokom lokalnih izbora 2016. godine. Iz tehničkih razloga sredstva nisu uplaćena do kraja 2016. godine ali su angažovani članovi biračkih odbora ista mogli preuzeti sa svojih računa odmah početkom 2017. godine.

Usvojen je i prijedlog izvještaja o radu Izborne komisije Sapna za 2016. godinu. Usvojene su smjernice i prijedlozi koji će biti predočeni Centralnoj izbornoj komisiji kako bi se poboljšao izborni proces.