Main menu

Danas je u kabinetu općinskog načelnika Zudina Mahmutovića izvršeno svečano dodjeljivanje ključeva obnovljenih kuća za šest romskih porodica iz naselja Biberovići.

Projekat je implementiran uz pomoć organizacije World Vision BiH, a finansiran je od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 177.200,00 KM.
Svečanoj dodjeli ključeva prisustvovali su predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici organizacije World Vision BiH, predstavnici nevladine organizacije „Romalen“ iz Kaknja, predstavnici udruženja Roma „Euro Rom“ iz Tuzle, predstavnici medija i naravno domaćini skupa Općinski načelnik sa saradnicima, te krajni korisnici, odnosno vlasnici obnovljenih kuća.

„Danas je jedan lijep i svečan trenutak, uradili smo ovaj projekat zajedničkim snagama i želio bih se zahvaliti svima koji su učestvovali u ovom projektu. Posebno sam zadovoljan odabirom krajnih korisnika jer smatram da je ovim ljudima itekako trebala pomoć. Još jednom se zahvaljujem svima i nadam se da ćemo svi zajedno, poraditi da se završe i ostali projekti koji su od značaja za romsku zajednicu“, kazao je domaćin skupa, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović u svom uvodnom izlaganju.

Prisutnima se obratio i pomoćnik načelnika za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove Fehrudin Selimović, koji je kazao da je izvršen tehnički prijem svih objekata i da je komisija za pregled izvedenih radova dala pozitivno mišljenje o izvedenim radovima te je izvršen obračun po okončanoj situaciji. Istakao je da je tehnički dio posla završen i da su se danas stekli uslovi za izvršenje primopredaje stambenih objekata i dodjele ključeva krajnim korisnicima.

„Mi sa Općinom Sapna, na unapređivanju lokalne zajednice, te u radu sa djecom i roditeljima sarađujemo više od 10 godina. Nadamo se da ćemo i u slijedećim godinama nastaviti uspješnu saradnju. Moram priznati da sam bila skeptična kada smo se u oktobru skupili na potpisivanju ugovora o obnovi ovih kuća, kada je izvođač radova („INTER EXT“ d.o.o Banovići) rekao da će radovi biti završeni do početka januara. Koliko god je to lijepo zvučalo, moram priznati da sam to s rezervom uzela, ali evo vidimo, radovi su obavljeni u predviđenom roku, znam da su krajni korsnici zadovoljni, da su kuće kvalitetno urađene i nadam se da će vlasnici dugo uživati u tim kućama. Znamo sa čime se sve susreće romska populacija u BiH i da su oni jedni od najugroženijih populacija ne samo po pitanju stambenih objekata već i po drugim životnim pitanjima. Ovaj projekat je finansiran zajedničkim sredstvima organizacije World Vision BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u partnerstvu sa Općinom Sapna. Konkretno, sama obnova stambenih jedinica za pripadnike romske populacije počela je u oktobru i evo trajala je tri mjeseca. Ukupna vrijednost projekta je 177.200,00 KM koliko je utrošeno na sanaciji ovih 6 stambenih jedinica najugroženijih porodica pripadnika romske populacije iz naselja Biberovići u Općini Sapna“, istakla je operativna direktorica organizacije World Vision Larisa Klepac.

Nedžad Jusić predstavnik udruženja Roma „Euro Rom“ iz Tuzla, zahvalio se Općini Sapna na zainteresovanosti za rješavanje problema Roma u Općini Sapna, te je mišljenja da će se i u narednom periodu nastaviti dobra saradnja u cilju daljeg poboljšanja položaja i stanja romske nacionalne manjine u Općini Sapna. „Nije ovo samo dobrobit za romsku zajednicu već dobrobit za kompletnu općinu. Mojim romima želim takođe da se zahvalim na dosadašnjoj saradnji koji smo imali. U svoje lično ime i u ime Roma želim da se zahvalim na ovom projektu koji smo završili i koji je organizacija World Vision započela i realizovala, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH finansijski podržalo. Problemi i potrebe i dalje postoje, mi moramo i trebamo nastaviti ovu saradnju koju smo započeli i siguran sam da će biti nastavljena. Siguran sam da nismo riješili sve probleme dodjelom ovih ključeva pa bih zamolio moje Rome da nastavimo i dalje raditi i prepoznavati određene probleme koje imamo u samoj lokalnoj zajednici i rješavati ih korak po korak. Nećemo ih riješiti u narednih 15 dana ili mjesec jer je to proces koji traje malo duže i koji će trajati, te sam siguran da takve probleme možemo samo zajedničkim naporima rješavati, moramo naći zajedničke interese počev od stanovništva, preko lokalne zajednice pa do većih nivoa vlasti, kako bi bili zadovoljni svi. Potreba je da se što više romske djece školuje, jer jedino se obrazovanjem možemo boriti za bolju budućnost. S tim u vezi udruženje Roma „Euro Rom“ je uspjelo obezbjediti stipendije za svu romsku djecu koja pohađaju srednju školu#, istakao je Jusić.

„Zahvaljuem se načelniku na organizaciji ovog skupa kojim se svečano uručuju ključevi obnovljenih stambenih objekata romskim porodicama sa područja općine Sapna. Zahvaljuem se organizaciji World Vision BiH, koja je inicirala sve ovo i dala svoje učešće, a posebno se zahvaljujemo Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH koje je sve ovo finansijski podržalo. I dalje nam je potrebno jedno ovako partnerstvo kako bi napravili neki napredak kada je u pitanju romska zajednica na području Općine Sapna ali i na području cijele BiH. Na zadovoljstvo svih onih koji rade i imaju potrebu da se romska zajednica integriše u savremeno društvo evo uspješno je završen ovaj projekat. Naravno da sa ovim projektom, problemi romske zajednice na području općine Sapna nisu završeni, ali evo danas imamo dobre rezultate, dobre pomake koji su za svaku pohvalu i samim tim moramo ići dalje. Nadam se da ćemo ostati i dalje u kontaktu, te našoj još boljoj daljoj saradnji i da ćemo uspješno raditi i na drugim problemima romske populacije, ne samo kada je u pitanju obrazovanje i stambeno zbrinjavanje, već i kada je u pitanju infrastruktura i zapošljavanje romske populacije. Općina ili neka međunarodna organizacija nisu u mogućnosti riješiti sve probleme romske populacije, ali ako se uključe svi zajedno možemo puno više, tako da je ovo jedan od dobrih koraka. Još jednom se zahvaljujem načelniku na ovoj inicijativi, na akciji, na dobroj volji koju je pokazao kako bi ovaj projekat započeo i evo bio uspješno završen“, kazao je predstavnik nevladine organizacije „Romalen“ iz Kaknja.

„Zadovoljstvo mi je što ćemo danas uručiti 6 ključeva i da je okončan ovaj Projekat koji je implementiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH zajedno sa organizaciom World Vision i u saradnji sa Općinom Sapna. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će i u narednom periodu izdvajati novčana sredstva kako bi se pomoglo integraciji Roma, te vas pozivamo da aplicirate na naše javne pozive koji će biti u 2017. godini, kako bi se i dalje pomoglo stanovnicima romske populacije“, kazala je u svom obraćanju predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.