Main menu

Krajem novembra 2016. godine, Općina Sapna je potpisala Memorandum o razumjevanju za realizaciju projekta „Poboljšanje sistema za prevenciju i zaštitu od poplava“. Tim povodom, Službu civilne zaštite općine Sapna posjetio je Dževad Glinac predstavnik Centra civilnih inicijativa koji je sa pomoćnikom načelnika za civilnu zaštitu Hamidom Omerovićem i njegovim saradnicima razgovarao o realizaciji dijela projekta, odnosno o čišćenju vodotoka i drenažnih kanala te prijedloga za nabavku neophodne opreme za strukture civilne zaštite.

Projekat se odnosi na čišćenje vodotoka, nabavku opreme i obuku struktura civilne zaštite, a predviđeno je da u troškovima realizacije projekta finansijski proporcionalno učestvuju Centar civilnih inicijativa sa iznosom do 25.000 eura i Općina Sapna sa iznosom do 5.000 eura.