Main menu

Danas je u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna održana 1. sjednica Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja. Na sjednici je donesen zaključak da Služba civilne zaštite Općine Sapna pripremi radni materijal po nekoliko tačaka koji će biti proslijeđen članovima radne grupe na dalje usaglašavanje. Ova radna grupa se sastoji od 11 članova, predstavnika organa uprave Općine Sapna i drugih institucija sa područja općine Sapna.