Main menu

Na 3. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna, raspravljalo se o 20 tačaka dnevnog reda.
Od značajnijih izdvajamo Usvajanje Odluke o komunalnim taksama prema kojoj je došlo do povećanja komunalnih taksi za pojedine privredne objekte. Tako će ubuđuće sportske kladionice u prvoj stambeno-poslovnoj zoni plaćati komunalnu taksu u iznosu od 4.000 KM, apoteke 1.500 KM, pošte 4.000 KM, banke 5.000 KM, a objekti sa aparatima za igre na sreću 2.500 KM.
Vijećnici su u svom daljem radu usvoili Odluku o dodjeli organizacije Prvog maja - Međunarodnog praznika rada, kojom se organizacija ove manifestacije u skladu sa odlukama ranijih saziva Općinskog vijeća o komunalnom redu i upravljanju javnim površinama, dodjeljuje Javnom komunalnom preduzeću Sapna.
Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture u mjesnim zajednicama općine Sapna. Radi se o projektima „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš", „Izgradnja kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica" u MZ Sapna, i projekta „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore - Kobilići“. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 660.000 KM koji će se većim dijelom finansirati implementacijom IFAD projekta Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a ostatak iz sredstava koja obezbjedi Općina Sapna.
Najviše rasprave se vodilo oko 9. tačke dnevnog reda, odnosno o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga na području općine Sapna. Direktor JKP Sapna decidno je predočio razloge za povećanje naknada za komunalne usluge i donošenje ove Odluke koji se prije svega ogledaju u razlozima velikog povećanja cijena odlaganja komunalnog otpada na Regionalnu deponiju, te potrebama investiranja, odnosno saniranja vodovodne mreže pojedinih vodovoda. Ranije je JKP Sapna za odlaganje otpada plaćalo 4 KM po toni dok sadašnja cijena odlagnja otpada na Regionalnoj deponiji iznosi 45 KM po toni. Takođe, direktor JKP Sapna je naglasio da su postojeće cijene komunalnih usluga na prostoru općine Sapna, utvrđene još 2005. godine i da se od tada nisu usklađivale.
Svi vjećnici su bili stava da JKP Sapna treba i mora egzistirati i da je neminovno povećanje određenih komunalnih usluga, te je konstatovano da su cijene komunalnih usluga na prostoru općine Sapna i pored najavljenog povećanja i dalje najmanje na Kantonu, ali i nakon iscrpne rasprave i pokušaja usaglašavanja stavova nije se mogao naći zajednički stav svih političkih stranaka, pa je ova Odluka, uz neke korekcije predloženog materijala, donesena većinom glasova.
Takođe, doneseno je i veoma važno Rješenje o prenosu prava posjeda i prava raspolaganja zemljišta u korist Općine Sapna. Radi se o zamljištu na lokalitetu “Stare pijace” čije se parvo posjeda i raspolaganja sa MZ Sapna prenosi na Općinu Sapna a u svrhu daljih radnji na osnivanju poslovne zone i najavljenim ulaganjima za igradnju i otvaranje privrednih proizvodnih objekata, a sve u cilju zapošljavanja građana općine Sapna.
Jednoglasno je usvojena Informacija o radu Policijske stanice Sapna za 2016. godinu, koja je prihvaćena i pohvaljena kao veoma stručno i kvalitetno urađena, a posebno je pohvaljen rad policijskih službenika koji su u najvećoj mjeri zaslužni što je broj prekršajnih, krivičnih i kriminalnih radnji sveden na minimum. Istaknuto je da je općina Sapna jedna od rijetkih teritorija na kojima nisu zabilježeni slučajevi prostitucije, trgovine narkoticima ili saobraćajni smrtni slučajevi.
Usvojena je i Informacija o radu Općinskog suda Kalesija za 2016. godinu uz zaključak da Općinski sud uradi sve što je potrebno kod nadležnih institucija i iznađe mogućnosti za formiranje nove zemljišno-knjižne evidencije za prostor općine Sapna.
Općinsko vijeće je razmatralo i usvoilo i Odluku o načinu finansiranja političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Sapna, Odluku o obliku i sadržaju vijećničke legitimacije, Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² korisne stambene površine za 2017. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli tržnice-pijace JKP Sapna, Odluku o prodaji putničkog motornog vozila, Plan rada Općinske izborne komisije Sapna za 2017. godinu, Rješenje o razrješenju dužnosti privremeno imenovanog predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, Izvještaj o radu Općinskog vijeća Sapna za 2016. godinu, Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2016. godinu, te Izvještaj JKP Sapna o radu pijace-tržnice za period april-septembar 2016. godine.