Main menu

Krajem protekle sedmice Komitet INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora 2014 - 2020., odobrio je projekat međugranične saradnje Tuzlanskog kantona i Brodsko - posavske županije u Republici Hrvatskoj. Ukupna vrijednost „Smart school" projekta je 3.234.000,00 KM, a on, između ostalog predviđa toplifikaciju i podizanje stepena energijske efikasnosti u šest škola na području našeg kantona. 

JU Osnovna škola „Sapna“ će biti jedan od korisnika tih sredstava, u iznosu od oko 120.000,00 KM, predviđenih za energetsku obnovu, odnosno toplifikaciju centralne osnovne škole u Sapni.
Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice, na čelu sa pomoćnikom ministra za prostorno uređenje i građenje Fahrudinom Delićem, protekle sedmice su već posjetili OŠ „Sapna“ radi sagledavanja stanja i dogovora oko dalje realizacije tog projekta.

Direktor JU OŠ „Sapna“ Mujo Salihović, naglašava da je tokom 2016. godine okončano nekoliko projekata u JU OŠ „Sapna“, od kojih ističe rekonstruciju vanjske stolarije na centralnoj osnovnoj školi u Sapni te u područnim školama u Vitinici i Godušu, koja je finansirana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, u iznosu od 20.000,00 KM.
Zatim, projekat „Rekonstrukcije mokrih čvorova“ u centralnoj osnovnoj školi i područnim školama u Vitinici i Godušu koji se realizuje u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Muslim Aid“, a za koji je obezbjeđeno oko 11.000,00 KM. Za ovaj projekat izvršena je nabavka materijala a radovi će se izvršiti tokom ljetnog raspusta.
Preko organizacije World Vision BiH, nabavljen je video nadzor u prostorijama centralne škole i područne škole u Vitinici čija vrijednost iznosi oko 8.000,00 KM. Takođe, putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a, nabavljene su tri kompletne i dio još jedne multimedijalne učionice, od kojih su dvije za u centralnu školu, a po jedna za područnu školu u Vitinici i Sapni. Vrijednost ove opreme iznosi oko 5.000,00 KM.
JU OŠ „Sapna“ je putem Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, aplicirala za realizaciju projekta „Uređenja školskog dvorišta i parking prostora centralne škole u Sapni“ te projekat „Uređenja školskog dvorišta i izgradnju kotlane za područnu školu u Međeđi“. Putem organizacije World Vision, JU OŠ „Sapna“ je Švicarskoj ambasadi u BiH, aplicirala projekat „Rekonstrucije krova na fiskulturnoj sali“. Za ove projekte se iščekuju rezultati po podnesenim aplikacijama.
Direktor Salihović je posebno pohvalio nastavno osoblje, koje je svojim dobrovoljnim prilozima obezbjedilo sredstva za unutrašnju rekonstrukciju zbornice i nabavku ormara za zbornicu u centralnoj školi, te istakao da će u narednom periodu posebna pažnja biti posvećena iznalaženju mogućnosti za finansiranje projekta „Zamjene krovne konstrukcije i krova na centralnoj školi“. Procjena je da bi vrijednost ovog projekta iznosila oko 70.000,00 KM.