Main menu

Građani su protekle sedmice Službi civilne zaštite Općine Sapna, prijavili pronalazak neeksplodiranog ubojnog sredstva. Radilo se o tenkovsko-pancirnom zrnu koje je pronađeno u Kobilićima. Predstavnici Službe civilne zaštite Općine Sapna su odmah izašli na lice mjesta i izvršili obilježavanje pronađenog neeksplodiranog ubojnog sredstva, te o tome obavjestili Federalnu upravu civilne zaštite. Tim za uništavanje i izmještanje neeksplodiranih ubojnih sredstava – mina, Federalne uprave civilne zaštite, izvršio je bezbjedno izmještanje i uništavanje pronađenog zrna. 

Služba civilne zaštite Općine Sapna obavještava građane da na području naše općine još uvjek ima zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava (mina, granata i sl.), te upozorava da ukoliko ih primjete iste ne pomjeraju već o tome odmah obavjeste Policijsku stanicu Sapna ili Službu civilnu zaštitu Općine Sapna koji će preduzeti dalje korake na izmještanju ili uništavanju pronađenog NUS-a.
Prijave se mogu izvršiti putem besplatne telefonske linije na broj 121 ili na broj telefona Službe civilne zaštite Općine Sapna 035/599-551.