Main menu

U okviru redovnih aktivnosti oko prezentacije Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 i Programa sufinansiranja samozapošljavanja „Start up“ 2017, Federalnog zavoda za zapošljavanje, direktor JU Služba za zapošljavanje TK-a Senad Muhamedbegović sa svojim saradnicima, danas je posjetio Općinu Sapna. 

Na sastanku upriličenom u kabinetu općinskog načelnika, kojem su prisustvovali načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović i njegovi saradnici, predstavnici JU Služba za zapošljavanje TK-a su prezentirali osnovne detalje navedenih programa i njihovu finansijsku konstrukciju.
Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017, na nivou Federacije BiH, predviđena su sredstva u iznosu od 18.000.000,00 KM od kojih je 3.657.330,84 KM planirano za Tuzlanski kanton. Program ima za cilj zapošljavanje najmanje 6.000 osoba.
Program sufinasiranja samozapošljavanja „Start up“ 2017, na nivou Federacije BiH će se realizovati sa planiranim sredstvima u iznosu od 3.000.000,00 KM od kojih je za Tuzlanski kanton planirano 609.555,14 KM i koji za cilj ima zapošljavanje 800 osoba.
Javni pozivi po ovim programima bi trebali biti raspisani do kraja tekućeg mjeseca.

Na priloženim linkovima možete preuzeti prijedloge navedenih programa koji su bez izmjena i dopuna usvojeni na sastanku direktora javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, održanom 24.01.2017. godine u Grudama.

Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017

Programa sufinansiranja samozapošljavanja „Start up“ 2017