Main menu

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika upriličeno potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Radi se o pet visokokvalifikovanih lica koji su nakon uspješnog završetka VII stepena stručne spreme, aplicirali na Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno odrađivanje pripravničkog staža radi sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog ispita. Stručno osposobljavanje će se obavljati u organu uprave Općine Sapna, JU Centar za socijalni rad, JU OŠ „Sapna“ i MUP TK-a u trajanju od po godinu dana, počev od 10.04.2017. godine.

Ugovore je u ime Općine Sapna kao davaoca sredstava po ovim ugovorima, potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović, te u ime JU Centar za socijalni rad i JU OŠ „Sapna“, direktori Salih Omerović i Mujo Salihović, kao predstavnici ustanova u kojima će se obavljati stručno osposobljavanje, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova TK-a ranije dalo potrebnu saglasnost kojom se reguliše obavljanje stručnog osposobljavanja.