Main menu

U toku su pripremne radnje za rekonstrukciju i asfaltiranje puta Nezuk - Međeđa, dionica od Nezuka do Debeljaka, odnosno do kraja izbjegličkog naselja u dužini od oko 1.000 metara.

Projekat će u sklopu podrške organizaciji manifestacije obilježavanja genocida u Srebrenici, biti finansiran od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a njegovom realizacijom će biti olakšan pristup polaznoj tački „Marša mira“.

Stručna lica ministarstva i općine Sapna, jučer su izvršili potrebna mjerenja na ovoj dionici puta radi sačinjavanja predmjera i predračuna radova.

Projekat će biti realizovan po hitnoj proceduri do početka ovogodišnjeg „Marša mira“.