Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović u svom kabinetu upriličio je prijem za Hasanović Maidu učenika generacije JU OŠ „Sapna“ i Hamidović Nirmelu učenika generacije JU MSŠ Sapna, te direktore ovih javnih ustanova. Načelnik je iskoristio priliku da učenicama generacije čestita na postignutim rezultatima tokom dosadašnjeg školovanja i izrazio nadu da će iste i još bolje rezultate postizati i u budućnosti, kako u daljem školovanju tako i u vannastavnim aktivnostima ali i u privatnom životu. 

„Općina Sapna svake godine kroz program stipendiranja nagrađuje učenike generacije OŠ „Sapna“ i MSŠ Sapna pa će tako biti i ove ali i budućih godina“, istakao je načelnik Mahmutović koji je najuspješnijim sapanjskim učenicima uručio i prigodne poklone.