Main menu

U redovnoj posjeti JU Centru za socijalni rad i općini Sapna boravio je ministar za rad i socijalnu politiku u Vladi TK-a Zoran Jovanović. On je sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem i direktorom JU Centar za socijalni rad Sapna Salihom Omerovićem, između ostalog razgovarao i o rješavanju problema kancelarijskog prostora JU Centar za socijalni rad Sapna, te zajedničkom iznalaženju rješanja za prevazilaženje ovog problema.

Prostorije koje trenutno koriste uposlenici JU Centra za socijalni rad, a koje se nalaze u zgradi Zanatskog centra su zbog oštećenja krovne konstrukcije neuslovne i neadekvatne, te prostorno ne zadovoljavaju potrebe ove institucije pa je neophodno izvršiti privremeno iseljenje na neku drugu lokaciju.

Općina Sapna već vodi određene aktivnosti oko izgradnje zgrade za potrebe JU Centar za socijalni rad ali kao i kod većine drugih projekata problem je zemljišno-knjižnog vlasništva zemljišta na kojem bi se gradio ovaj objekat.

Na sastanku je konstatovano da JU Centar za socijalni rad, osim problema adekvatnih službenih prostorija i nedovoljne kadrovske popunjenosti, ispunjava sve druge zakonske okvire za normalno funkcionisanje, te da uredno i kvalitetno opslužuje veliki broj korisnika.