Main menu

Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela puta u naselju Selimovići u mjesnoj zajednici Vitinica. Vrijednost radova na ovoj dionici puta u dužini od oko 100 metara je 18.575,47 KM, a investitor je bila Općina Sapna. 
Radi se o dionici puta koja zbog klizišta koje se nalazilo u neposrednoj blizini, nije bila završena 2015. godine kada je rađena rekonstrukcija dionice od naselja Selimovići do naselja Krstac.
Završetkom i ove dionice kompletirana je rekonstrukcija trase lokalnog puta od centra Vitinice preko Selimovića i Mahmutovića pa do naselja Krstac u dužini od 1.900 metara.