Main menu

S ciljem poboljšanja infrastrukture u 32 grada i općine u Bosni i Hercegovini, danas je u Bijeljini potpisan sporazum o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH sa lokalnim vlastima. Vrijednost sporazuma je 2,25 miliona KM, a sredstva su obezbjeđena iz državnog i entitetskih budžeta, s tim da su za ovu svrhu iz državnog budžeta izdvojena dva miliona KM. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je općinski načelnik Zudin Mahmutović u ime Općine Sapna koja će biti korisnik dijela ovih sredstava u iznosu od 60.000,00 KM za odabrani projekat Rekonstrukcije i proširenja lokalnog puta Sapna - Vitinica. Radi se o nastavku rekonstrukcije i proširenju najkritičnije dionice ovog puta na lokaciji "Kruškovac", a završetkom ovog projekta ova komunikacija će biti znatno bolja i sigurnija.