Main menu

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za ponedjeljak 31.07.2017. godine, zakazao je 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.
Na dnevnom redu bi se trebalo naći 21 tačka među kojima su: Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta općine Sapna za period 01.01. - 30.06.2017. godine, Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Sapna za 2017. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji sa JU Direkcija cesta TK, Prijedlog odluke o dopuni odluke o vodosnabdijevanju, Prijedlog odluke o priključenju Sportske dvorane na sistem vodosnabdjevanja, Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Sapna, te Deklaracija o osudi govora mržnje.
Općinsko vijeće Sapna razmatraće i nekoliko izvještaja i informacija među kojima su: Izvještaj o radu JKP „Sapna“ Sapna za 2016. godinu, Izvještaji o radu udruženja iz oblasti kulture i sporta za 2016. godinu, Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta općine Sapna za period 2018. - 2020. godina, Informacija o uvođenju trezora u općinu Sapna, Informacija o stanju zaštite od požara, Informacija o stanju poduzetništva, te Informacija o bezbjedonosnom stanju na području općine Sapna.