Main menu

Direktor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Agan Delibajrić sa saradnicima i općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem danas je obišao lokaciju klizišta na regionalnom putu R456 Sapna - Priboj kod mjesta Goduš čija sanacija uskoro treba da počne.
Predstavnici JU Direkcija regionalnih cesta TK-a, dogovarali su rješavanje problema oko imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima parcela koje su zahvaćene navedenim klizištem i koja će takođe biti predmet sanacije.
Navedeno klizište je posljedica elementarne nepogode iz maja 2014. godine i za isto je okončan postupak javne nabavke, a posao sanacije, čija vrijednost je oko 102.000,00 KM je povjeren preduzeću „Izgradnja“ d.o.o. Teočak.