Main menu

Počela je realizacija prvog od tri IFAD projekta koji se raelizuju na prostoru općine Sapna.
Radi se o projektu „Izgradnje kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica, Općina Sapna" u MZ Sapna, čija vrijednost iznosi 58.530,47 KM, a finansira se sredstvima Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 40.971,33 KM i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (www.fzofbih.org.ba) u iznosu od 17.559,14 KM. Radovi na izgradnji kaanalizacionog kolektora trebali bi biti okončani u periodu jul-septembar 2017. godine. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi sa implementaciom navedenog projekta je Hasidin Hodžić putem telefona 035/599-530.

Preostala dva projekta koja će se većim dijelom finansirati putem Ureda za koordinaciju projekata (PCU) su „Sanacija i rekonstrukcija vodovoda za naselje Vitinica i dio naselja Goduš" čija ukupna vrijednost iznosi 250.000 KM i „Sanacija seoskog-lokalnog puta Ravne gore - Kobilići“ čija je vrijednost oko 350.000 KM.
U skladu sa potpisanim Memoranumom o razumjevanju, sredstva za projekte vrijedne do 250.000 KM će osigurati Ured za koordinaciju projekata u minimalnom iznosu od 75% od ukupne vrijednosti projekta i općina Sapna u maksimalnom iznosu do 25% od ukupne vrijednosti projekta s tim što je općina dužna osigurati i ostatak sredstava za projekte čija vrijednost prelazi iznos od 250.000,00 KM.
Realizacija svih projekata će se izvršiti u naredne dvije godine a postupak javnih nabavki i odabira izvođača radova će vršiti Ured za koordinaciju projekata.
Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović obišao je jučer gradilište u naselju Podgajnica kako bi se uvjerio u dinamiku i kvalitet izvođenja radova.