Main menu

Općinu Sapna danas su posjetili predstavnici Centra civilnih inicijativa (CCI), koji su načelniku općine Sapna Zudinu Mahmutoviću i njegovim saradnicima prezentirali dosadašnje rezultate rada na zajedničkim projektima koje ova organizacija sprovodi na području naše općine. 
Radi se o projektu pomoći općini za nabavku opreme za Službe civilne zaštite, te projektima sanacije šteta od elementarnih nepogoda iz 2014. godine.
Projektom nabavke opreme za potrebe Službe civilne zaštite općine Sapna predviđena je nabavka razne opreme za zaštitu, spašavanje i uzbunjivanje u ukupnoj vrijednosti od 18.166,00 KM dok će projekat Specijalističke obuke za zaštitu i spašavanje iznositi 1.990,00 KM.
Također, na prostoru naše općine realizovaće se i tri infrastrukturalna projekta. Radi se o projektu „Sanacije kanala na lokalnom puta L-917 u Rastošnici“, odnosno iskopu, čišćenju i izradi propusta na kanalu u dužini od 600 metara čija vrijednost iznosi 3.600,00 KM, zatim o projektu „Iskopa i čišćenja kanala sa postavljanjem cijevi za odvod vode u naselju Jukići, MZ Vitinica“ u dužini od 100 metara čija vrijednost iznosi 15.988,00 KM, te projektu „Infrastrukturalnih radova na klizištu (zaobalne vode – Gajanski potok)“ u dužini od oko 200 metara čija vrijednost iznosi 33.671,10 KM.
Ukupna vrijednost svih projekata bez PDV-a iznosi 74.335,00 KM, a finansiraće se sredstvima Centra civilnih inicijativa (CCI/EU) u iznosu od 80% i općine Sapna u iznosu od 20%.
Volonteri Centra civilnih inicijativa u sklopu realizacije ovih projekata, danas su u centralnom dijelu naše općine građanima dijelili letke sa promotivnim materijalom o prevenciji i zaštiti od poplava i požara.