Main menu

Protekle sedmice općinu Sapna posjetili su Enes Kalajac predstavnik UNHCR-a i Rijad Imomović predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica koji su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem i njegovim saradnicima razgovarali o daljoj proceduri provedbe projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - CEB II".

Radi se o projektu čiji je cilj trajno zbrinjavanje raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koji nemaju rješeno stambeno pitanje. U Sapni je za te svrhe planirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta od 18 stanova i 150 kvadratnih metara poslovnog prostora, čija vrijednost iznosi više od milion konvertibilnih maraka.

Na sastanku su data uputstva o početku realizacije projekta, odnosno potrebi za kompletiranjem dokumentacije u svrhu identifikacije korisnika projekta, formiranja dosjea, te drugih administrativno-tehničkih poslova koji su u nadležnosti općinske administracije.