Main menu

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj Kadrija Omazić, direktor šumskog gazdinstva „Vlaseničko“ Senad Selimbegović i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Enver Halilović, posjetili su općinu Sapna gdje su održali sastanak sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem. 

Tema sastanka je bio dogovor oko realizacije projekta „Rekostrukcija i sanacija lokalnog puta u mjesnoj zajednici Sapna, naselje Gaj“.
Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, doznačilo je JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, namjenska sredstva u iznosu od 72.432,60 KM za realizaciju ovog projekta. Obzirom da vrijednost cijelokupnog projekta rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta za naselje Gaj iznosi oko 150.000,00 KM, dogovoreno je da JP „Šume Tuzlanskog kantona“ odobrena sredstva doznači općini Sapna koja će jedan dio nedostajućih sredstava obezbjediti iz svog Budžeta, a preostali dio nedostajućih sredstava pokušati obezbjediti u saradnji sa građanima.
Takođe, općinski načelnik je upoznat sa još jednim projektom koji će se dijelom realizovati i na prostoru općine Sapna za koji je Vlada TK već uplatila sredstva JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj. Radi se o projektu „Sanacije divljih deponija na području Š.P.P „Vlaseničko“ Turaljići-Kladanj“, čija vrijednost iznosi 24.146,28 KM.