Main menu

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za utorak 10.10.2017. godine, zakazao je 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.
Na dnevnom redu bi se trebalo naći 12 tačaka među kojima je najznačajnija Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, dionica Rastošnica - Goduš.
Općinsko vijeće Sapna razmatraće i Prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu i kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći licima i domaćinstvima u teškoj materijalnoj i finansijskoj situaciji sa područja općine Sapna, te Prijedlog Odluke o davanju garancija na kreditno zaduženje JKP „Sapna“ d.o.o. Sapna.
Pred vijećnicima će se naći i Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva kombi vozila nabavljenog za potrebe OKI „Drina“ Sapna kao i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Sapna, te nekoliko izvještaja i informacija među kojima su: Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva za 2016. godinu, Informacija o stanju zaštite od klizišta, Informacija o stanju i položaju korisnika zdravstvene zaštite na području općine Sapna, Informacija o poduzetim radnjama za rješavanje problema vodovoda u MZ Goduš, te Informacija o planu jesenje sjetve.