Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji lokalnih puteva na području općine Sapna. 
Radi se o sanaciji kolovoza na dionicama puta Grabovice - Munjača u MZ Međeđa, Goduš - Plan u MZ Goduš, Kobilići - Kosa u MZ Kobilići, Baljkovica - Tijanici u MZ Baljkovica i dionici puta Nezučki put - Nezuk.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, te Hajrudin Imširović direktor d.o.o. „Izgradnja“ Teočak u ime izvođača radova.
Ukupna vrijednost radova iznosi 31.286,90 KM.