Main menu

Općinska izborna komisija Sapna održala je svoju 10. redovnu sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko tačaka dnevnog reda. Razmatran je i usvojen izvještaj o realizaciji zaključaka i aktivnostima u periodu između dvije sjednice, kao i izvještaj o radu izborne komisije Sapna za period septembar - oktobar 2017. godine. 
U izvještajnom periodu, predsjednik općinske izborne komisije Muzijet Kahrimanović učestvovao je i uspješno završio obuku na temu „Upravljanje vodstvom i izbornim sukobima za izborne interesne grupe“ u organizaciji Centralne izborne komisije BiH i Europskog centra za izbornu podršku, kao predstavnik jedne od 50 najboljih izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH.
Razmatran je i jednoglasno usvojen izvještaj o radu Centra za birački spisak. Članovi OIK-a Sapna su konstatovali da je referent zadužen za rad u Centru za birački spisak, blagovremenim izvršavanjem svojih radnih obaveza i profesionalnim odnosom prema poslu, također doprinio da Općinska izborna komisija Sapna bude jedna od najuspješnijih komisija osnovnih izbornih jedinica u BiH.