Main menu

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za utorak 14.11.2017. godine zakazao je 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.
Na dnevnom redu bi se trebalo naći 13 tačaka, a među njima najznačajnije su: Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta za period 01.01. - 30.09.2017. godine, Nacrt Budžeta za 2018. godinu, te Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2018. godinu.
Općinsko vijeće će razmatrati i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju trupa regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji sa JU Direkcije regionalnih cesta TK i Prijedlog Odluke o osnivanju zdravstvenog savjeta na nivou općine Sapna.
Na sjednici će biti razmatrani i izvještaji o radu mjesnih zajednica Zaseok, Donji Zaseok, Goduš i Baljkovica, informacije o uspjehu i postignutim rezultatima učenika OŠ Sapna i MSŠ Sapna u školskoj 2016/2017. godini, te informacije o upisu učenika u I razred OŠ Sapna i MSŠ Sapna.
Vijećnici će provesti i javne rasprave na Nacrt Zakona o javnom-privatnom partnerstvu TK i na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu TK.