Main menu

U cilju obezbjeđenja dodatnih količina vode za piće i kvalitetnijeg rješavanja pitanja vodosnabdijevanja građana općine Sapna, danas je u kabinetu načelnika općine Sapna, nakon provedene procedure javne nabavke, potpisan Ugovor o izvođenu hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna. 
Ugovor je u ime općine Sapna kao inevestitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime preduzeća BH Bušenje d.o.o. Tuzla, kao izvođača radova, direktor Edin Halilović.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 180.999,00 KM a sredstva su obezbijeđena putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odnosno iz sredstava vodnih naknada.
Istražni radovi, koji bi trebali biti završeni u roku od 90 dana, izvodit će se na dvije lokacije, za koje su ranija istraživanja pokazala da imaju određene kapacitete vode za piće. Jedna od lokacija je u Sapni na lokalitetu Skenderuša a druga u Vitinici na lokalitetu u blizini naselja Selimovići.
Općina Sapna je proteklih godina uradila puno u oblasti snabdijevanja pitkom vodom građana a uspješnim završetkom ovog projekta osigurale bi se dodatne količine pitke vode i izbjegle redukcije u najsušnijim periodima godine.
Također, danas je potpisan i Ugovor o vršenju nadzora nad izvođenjem hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna. Posao nadzora povjeren je Rudarskom institutu d.d. Tuzla a vrijedost ovog Ugovora iznosi 4.504,50 KM.