Main menu

Danas je u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, na inicijativu nevladine organizacije World Vision BiH, u cilju unapređenja dobrobiti djece, te jačanja međusobne saradnje u zaštiti djece od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja potpisana Zajednička izjava o saradnji za dobrobit djece na lokalnom nivou. 
Glavni akteri, potpisnici izjave, pored Općine Sapna su i JU OŠ Sapna, JU MSŠ Sapna, JU Centar za socijalni rad Sapna, JU Dom zdravlja Sapna, Policijska stanica Sapna, Medžlis islamske zajednice Zvornik, Udruženje mladih Korak, Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Sapna, Crveni križ Sapna, Vijeće roditelja OŠ Sapna te Udruženje žena Sapna.
Izjava koja je danas potpisana, znači saglasnost u jačanju međusobne saradnje i sistemske povezanosti, sa ciljem unapređenja usluga u rješavanju pitanja i problema koji su od najboljeg interesa za djecu, te jačanje povezanosti zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece i svih drugih pitanja koja se tiču dobrobiti djece u svim oblastima njegovog razvoja.
U konačnici, neophodno je kreirati zajedničku viziju dobrobiti i zaštite djece, te zajedničkim naporima raditi u ostvarenju vizije sve u cilju sveukupnog poboljšanja statusa djece u lokalnoj zajednici.
Svoje zadovoljstvo današnjim okupljanjem i dosadašnjom saradnjom sa organizacijom World Vision BiH, iskazao je direktor JU OŠ Sapna Mujo Salihović, koji je istakao da je na području općine Sapna uz pomoć ove organizacije do sada realizovao mnogo projekata od kojih je posljednji bio izgradnja dječijeg igrališta u dvorištu Centralne osnovne škole. Također, Salihović je izrazio nadu da će saradnja sa organizacijom World Vision BiH u budućnosti biti još bolja.
Organizacija World Vision BiH na unapređivanju lokalne zajednice te u radu sa djecom i roditeljima sarađuje više od 10 godina. U narednom periodu ova organizacija planira implementaciju dva nova projekta od kojih se jedan odnosi na pomoć učenicima završnih razreda srednje škole u izradi biznis planova i pokretanju malog biznisa a drugi u pomoći pri pokretanju preduzeća za proizvodnju peleta, istakli su predstavnici World Vision BiH.
Poziv za aktiviranje u ovoj grupi je i dalje otvoren a priključiti se mogu i naknadno svi oni koji iskažu interes za aktivnosti kojima je glavni cilj dobrobit djece, poručeno je sa današnjeg skupa.