Main menu

Proteklih nekoliko dana izvođeni se radovi na sanacije lokalnih puteva na području općine Sapna. Trenutno se izvode završni radovi, odnosno vrši se prostirka asfaltnog sloja na dijelovima kolovoza koji se sanira. 
Radi se o sanaciji kolovoza na dionicama puta Grabovice - Munjača u MZ Međeđa, Goduš - Plan u MZ Goduš, Kobilići - Kosa u MZ Kobilići, Baljkovica - Tijanici u MZ Baljkovica i dionici puta prema Nezuku, a ukupna vrijednost ovih poslova iznosi 31.286,90 KM.
Također, u toku su radovi i na sanaciji klizišta na regionalnom putu R456 dionica Sapna - Goduš a vrijednost ovog projekta iznosi 102.000,00 KM.
Radove na ovim projektima izvodi d.o.o. „Izgradnja“ Teočak.