Main menu

Svim građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu, a posebno građanima Općine Sapna želimo sretnu i uspješnu nastupajuću 2018. godinu.

Predsjedavajući Općinskog vijeća:    Fedahija Ahmetović s.r.
Općinski načelnik: Zudin Mahmutović s.r.