Main menu

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za ponedeljak 08. januara 2018.godine, u 12,00 sati, zakazao je prvu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Sapna na kojoj će se razmatrati samo jedna tačka dnevnog reda i to problem snabdjevanja električnom energijom općine Sapna.
Planirano je da uvodno izlaganje iznese općinski načelnik Zudin Mahmutović nakon čega bi se trebli obratiti i predstavnici JP Elektroprivreda BiH a potom će uslijediti rasprava po pitanju kvalitete isporuke električne energije građanima općine Sapna.