Main menu

Općinsko vijeće Sapna danas je održalo svoju prvu vanrednu sjednicu na kojoj se raspravljalo o samo jednoj tački dnevnog reda i to o problemu snabdijevanja električnom energijom općine Sapna.
Uvodno izlaganje iznio je općinski načelnik Zudin Mahmutović koji je iskazao svoje lično nezadovoljstvo te prenio ogorčenje građana čestim nenajavljenim i neplanskim prekidima u napajanju električnom energijom područja općine Sapna, posebno u vrijeme praznika. Posebno se to odnosi na posljednji slučaj kada su tokom novogodišnje noći područja općina Sapna i Teočak bili u totalnom mraku. Također, općinski načelnik je kritikovao nadležne iz JP Elektroprivreda BiH, jer nisu u optimalnom roku otklonili kvar i nisu našli za shodno da se stanovništvu općina Sapna i Teočak uputi bar izvinjenje i obrazloženje zbog nenajavljenog nestanka električne energije. Iako lokalna vlast nema nikakve ingerencije nad elektroenergetskim sektorom, niti ima bilo kakve tehničke odgovornosti zbog ovog incidenta, općinski načelnik je u svoje ime i u ime lokalne administracije uputio izvinjenje građanima općine Sapna a posebno građanima koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, koji su za vrijeme praznika prešli i po hiljadu kilometara kako bi bili sa svojom rodbinom i prijateljima.
Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali i predstavnici JP Elektroprivreda BiH, a vijećnicima se obratio tehnički direktor Elektrodistribucije Tuzla Besim Imamović koji je kazao da razumije iskazano nezadovoljstvo građana, te da JP Elektroprivreda BiH preuzima svu odgovornost zbog nastale situacije. Također je kazao da je neophodna bolja komunikacija između nadležnih u Elektrodistribuciji i lokalne zajednice te da je neophodno iznaći načine za alternativno napajanje električnom energijom kako ubuduće nebi dolazilo do dužih prekida u slučaju istih ili sličnih kvarova.
U raspravi je učestovalo nekoliko vijećnika i gostiju nakon čega je Kolegij općinskog vijeća predložio a vijećnici većinom glasova usvojili Zaključak:
1. Općinsko vijeća Sapna izražava nezadovoljstvo snabdjevanjem električnom energijom građana općine Sapna posebno u vrijeme praznika (međunarodnih, državnih i vjerskih), te osuđuje neodgovorno ponašanje JP Elektroprivreda BiH prema građanima općine Sapna.
2. Tražimo od JP Elektroprivreda BiH da pokrene postupak protiv lica koja su odgovorna za nestanak električne energije u vrijeme praznika kao i za kašnjenje u intervenciji otklanjanja kvarova.
3. Općinsko vijeća Sapna insistira na kakrovskoj popuni uposlenika koji su sa prostora općine Sapna i tehničkoj opremljenosti u Elektrodistribuciji Tuzla – Poslovnica Sapna, tako da mogu u svakom trenutku adekvatno intervenisati u redovnim i vanrednim situacijama.
4. Tražimo od JP Elektroprivreda BiH da distibutivnu mrežu općine Sapna dovede u stanje koje može zadovoljiti potrebe potrošača te da obezbijedi alternativni izvor napajanja električnom energijom i time otkloni mogućnost čestih prekida u snabdijevanju električnom energiom.