Main menu

Uspjeh u izgradnji povjerenja među zajednicama predstavljen u Varešu

Općina Vareš, u srijedu 29. novembra, 2023. godine ugostila je Petera M. Wagnera, rukovodioca Službe za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske unije, Johanna Sattlera, šefa Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u BiH, te predstavnike osam lokalnih zajednica koje predstavljaju pozitivan primjer izgradnje povjerenja između različitih zajednica.
Sastanak je održan u sklopu projekta „Možemo bolje“, koji finansira EU kroz FPI, a zajednički implementiraju EU, UN, OSCE i Vijeće Evrope.
Cilj projekta je da podrži rad „šampiona mira“ – pojedinaca i zajednica koje stvaraju pozitivno okruženje za saradnju koja prevazilazi podjele. Općina Vareš je upravo takva zajednica, gdje se aktivnosti usmjerene ka miru promoviraju kao pojedinačna i kolektivna odgovornost. Sastanku su prisustvovali i predstavnici grada Prnjavora te općina i opština Jablanica, Teočak, Čelić, Sapna, Lopare i Ugljevik koje su također dio projekta „Možemo bolje“.
„EU je osnovana kao mirovni projekat i Služba za instrumente vanjske politike je u srži nastojanja EU da ostane odana tom cilju i da jača mir i stabilnost diljem planete. Drago mi je što sam se susreo s predstavnicima lokalnih zajednica koji su osobe širokih vidika i koji imaju viziju rada za bolju budućnost, i ponosan sam što je EU bila u mogućnosti da podrži ovaj projekat,“ kazao je g. Wagner.
Izgradnja povjerenja, kohezije i održivog mira jedan je od najvažnijih prioriteta Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a projekat „Možemo bolje“ pokazuje značaj strateškog partnerstva u tom procesu, kao i značaj svrsishodnih zajedničkih napora međunarodnih aktera, svih nivoa vlasti u BiH i samih građana.
„Širom Bosne i Hercegovine se mogu naći odlučni lideri i zajednice koji ostvaruju stvarni napredak u izgradnji povjerenja između različitih grupa. Time stvaraju moćan kontra-narativ spram retorike koja stvara vještačke podjele i koja se prečesto pojavljuje u javnom prostoru,“ izjavio je ambasador Sattler.
Saradnja lokalnih zajednica, vlasti i građana primjer je kako BiH može bolje, posebno u suprotstavljanju narativima podjela. Projekt „Možemo bolje“ istaknut je kao pozitivna platforma koja omogućava ljudima da istinski i zajedno rade na razvoju bh. društva kroz povjerenje i koheziju.
Kroz dosadašnju implementaciju projekta u 23 zajednice, podržane ideje uključuju međureligijsko učenje, angažman mladih, osnaživanje žena, razvoj i angažman organizacija civilnog društva, kulturno naslijeđe i raznolikost, scensku umjetnost i pozorište, sportske aktivnosti, zaštitu životne sredine i civilnu zaštitu. Radovi su počeli na 12 infrastrukturnih objekata u 11 zajednica, a podržan je rad 27 organizacija civilnog društva.

    

  

  

Održana konferencija o Majevici - cilj kvalitetniji život stanovništva

U Sarajevu je održana Konferencija o Majevici na kojoj su načelnici pet opština ove regije razgovarali o dosadašnjim rezultatima i daljim planovima u sferi turizma i razvoja, kao i o ostalim zajedničkim inicijativama čiji cilj je poboljšanje usluga i kvaliteta života lokalnog stanovništva.
Cilj konferencije, koju su organizovali načelnici Lopara, Ugljevika, Teočaka, Čelića i Sapne, u saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, bio je da se pruži dodatna prilika predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija da se dodatno angažuju u podršci majevičkoj regiji.
Šef misije OEBS-a u BiH Brajan Ageler rekao je da se na današnjoj konferenciji razgovaralo o napretku koji je postignut posljednjih nekoliko godina na prostoru Majevice, kao i o daljem napretku ove regije.
"Uspjeh ove priče o saradnji opština majevičke regije može se pripisati progresivnom političkom vođstvu, snažnoj odgovornosti na lokalnom nivou i zajedničkoj viziji ovih zajednica", naveo je Ageler i dodao da OEBS ostaje snažan partner vlastima majevičke regije, ali i BiH s ciljem ostvarivanja napretka za dobrobit svih građana.
Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Adebajo Babađide istakao je da je jedan od ključnih prioriteta na putu BiH ka EU "prioritet pet" u kojem se navodi da je potrebno učiniti konkretne korake da bi se promovisalo okruženje koje je pogodno za pomirenje.
"Stoga vjerujemo da djelovanje pet načelnika nije samo bilo usmjereno na saradnju između njihovih pet opština, nego je doprinijelo putu BiH ka EU i njenom napretku", rekao je Babađide novinarima u Sarajevu.
Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović istakao je: “U prvoj godini smo sa našom međuopćinskom radnom grupom uredili i obilježili i simbol naše saradnje, a to je biciklistička staza Via Majevica na kojoj sad zajednički dvaput godišnje organizujemo revijalne biciklisticke utrke za bicikliste iz naseg regiona. Te manifestacije koristimo za predstavljanje domaćih proizvoda i promociju prirodnih bogatstava i kulturno istorijskih spomenika, pa su kao takve vazan instrument za promociju naših turistickih potencijala. Uradili smo odmah na početku i zajednički plan razvoja turizma, jedan vid našeg zajedničkog strateškog dokumenta kojim je postavljena zajednička vizija razvoja turizma. Dok smo radili na tom dokumentu, zajednički smo analizirali nase snage, prednosti i mogucnosti i definirali prioritete. Analiza je potvrdila da pravog razvoja nasih pet lokalnih zajednica ne može biti bez dva osnovna preduvjeta, a to su deminiranje i najviši standard kad je u pitanju zaštita životne sredine. S ovim prioritetima u vidu, već tokom pandemije smo počeli zajednički mapirati situaciju kad je u pitanju potreba za razminiranjem i imali smo veliku sreću da je ovaj naš prioritet prepoznala Vlada Njemačke i usmjerila prema nama finansijska sredstva dovoljna za razminiranje svih pet opština do kraja 2024. godine.”
Vojni ataše Ambasade NJemačke u BiH Franc Jozef Nolte podsjetio je da NJemačka podržava humanitarno deminiranje u BiH od 1997. godine, te da je od tada do danas ova zemlja za te namjene izdvojila oko 45 miliona evra.
Prema njegovim riječima, trenutno je za NJemačku najvažniji projekat "Majevica oslobođena od mina" vrijedan 9,7 miliona evra, koji se sprovodi od polovine 2022. godine i trajaće do kraja 2024..
"Ovaj projekat je važan za Njemačku zbog toga što je prvi put humanitarno deminiranje povezano sa idejom pomirenja, a drugi i najvažniji razlog za nas je da su načelnici ovih pet opština pokazali da su voljni da pristupe pomirenju i da ostave prošlost iza sebe", naglasio je Nolte.

  

 

 

 

Čestitka općinskog načelnika u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Svim građanima općine Sapna, kao i svim Bosancima i Hercegovcima upućujemo iskrene čestitke u povodu 25. novembra - Dana državnosti, jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.
Ovaj historijski dan obavezuje svakog od nas da na sebi svojstven način damo puni doprinos u daljoj izgradnji i snaženju ugleda naše države, te da zajedničkim radom i naporima osiguramo budućnost Bosne i Hercegovine u EU.
                                                                                                                                                                                                        Općinski načelnik
                                                                                                                                                                                                     Zudin Mahmutović s.r.

Održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna

Jučer je u općinskoj sali za sjednice održana 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna a na dnevnom redu sjednice našlo se čak 29 tačaka.
Na samom početku sjednice svečanu izjavu dao je novi vijećnik Zajim Ibrahimović koji je kao slijedeći kvalificirani kandidat, zamjenio dosadašnjeg vjećnika Emira Junuzovića koji se zbog privatnih obaveza odrekao mandata.
U nastavku sjednice vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Sapna za period od 01.01. do 30.09.2023. godine a zatim usvojili Nacrt Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu koji prema usvojenoj projekciji iznosi 5.739.439,79 KM i za nešto više od 3 miliona KM je manji u odnosu na Budžet za 2023. godinu. Prema riječima predlagača nacrt Budžeta za 2024. godinu planiran je na osnovu pokazatelja realnih prihoda a značajno umanjenje u odnosu na Budžet tekuće godine je najviše iz razloga što su značajna neutrošena sredstva za realizaciju kapitalnih projekata prenesena iz 2022. godine u 2023. godinu. Također vijećnici su usvojili i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu te su doneseni zaključci da se Javna rasprava po pitanju Budžeta i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2024. godinu održi u narednih 15 dana do kada će sva zainteresovana pravna i fizička lica moći pismenim putem dostaviti svoje prijedloge a glavna Javna rasprava po ovim pitanjima je zakazana za 01.12.2023. godine sa početkom  u 10,00 sati u sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna. 
Do kraja sjednice vijećnici su usvojili još nekoliko prijedloga odluka, izvještaja i informacija a najviše pažnje posvećeno je Izvještaju o radu JKP Sapna, Nadzornog odbora i Skupštine JKP Sapna za 2022. godinu koji su uz određene sugestije i primjedbe većinom glasova usvojeni.    
 
    

    

 

Potpisani ugovori za sanaciju i rekonstrukciju nekoliko putnih pravaca na području općine Sapna

Nakon provedenih postupaka javne nabavke, općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je potpisao nekoliko ugovora o izvođenju radova sanacije i rekonstrukcije putne infrastrukture na području općine Sapna, čija ukupna ukupna vrijednost iznosi 150.406,07 KM.
Radi se o rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta prema Zavidu u MZ Rastošnica i to na trasi od regionalnog puta R456 do mjesnog groblja u dužini od oko 750 metara. Vrijednost ovih radova iznosi 46.684,87 KM a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su uz učešće Ministasrtva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.000,00 KM, građana MZ Rastošnica u iznosu od 14.030,46 KM dok se ostatak sredstava u iznosu od 17.654,41 KM finansira iz budžeta Općine Sapna.
Također, vršiće se i rekonstrukcija puta u MZ Međeđa, odnosno priključni put u naselju Grabovice. Vrijednost ovih radova iznosi 51.288,71 KM a sredstva za realizaciju projekta obezbjeđena su također učešćem Ministasrtva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i to u iznosu od 35.000,00 KM dok je ostatak obezbjeđen ličnim učešćem građana MZ Međeđa.
U MZ Kovačevići će se izvoditi radovi na sanaciji nekategorisanog puta na dionici od mjesne džamije kroz naselje Hodžići do izlaza na lokalni put. Vrijednost ovih radova iznosi 37.478,04 KM a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su ličnim učešćem građana MZ Kovačevići u iznosu od 18.785,20 KM dok je ostatak od 18.692,84 KM obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna.
Ugovor o izvođenju radova potpisan je i za asfaltiranje pristupnog puta prema objektu ambulante u MZ Vitinica te nekoliko sitnih popravki na lokalnom putu Sapna – Vitinica. Vrijednost ovih radova iznosi 14.954,45 KM a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su učešćem MZ Vitinica, odnosno donacijom H.O. „Help others – pomozi drugima, Austrija - BiH“ u iznosu od 5.000,00 KM dok je ostatak sredstava u uznosu od 9.954,45 KM obezbjeđen iz budžeta Općine Sapna.
Sve ugovorene radove izvodiće građevinsko preduzeće „Izgradnja“ d.o.o. Teočak.