Main menu

Odobrena sredstva za projekte iz oblasti sporta, kulture i društvenih djelatnosti

Odlukom općinskog načelnika odobrena su sredstva u iznosu od 19.000,00 KM iz budžeta Općine Sapna za 2020. godinu za projekte nevladinih / neprofitnih organizacija iz oblasti sporta, kao i sredstva u iznosu od 5.500,00 KM za projekte nevladinih / neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i društvenih djelatnosti.

Prilog: ODLUKA

OŠCZ Sapna na 3. vanrednoj sjednici donio zaključak i dvije naredbe

OŠCZ Sapna na 3. vanrednoj sjednici Štaba, održanoj 25.03.2020. godine, donio je zaključak da se od 26.03.2020. godine počnu objavljivati podaci o licima za koje se utvrdi da ne postupaju u skladu sa izrečenim mjerama izolacije, kao i naredbu kojom se zadužuje JKP Sapna da u saradnji sa OŠCZ Sapna pripremi prostor u sportskoj dvorani za smještaj lica pozitivnih na koronavirus i lica koja ne poštuju mjere izolacije, te naredbu da se u cilju obezbjeđenja uslova za smještaj lica pozitivnih na koronavirus i lica koja ne poštuju mjere izolacije izvrši mobilizacija kreveta od Lovačkog društva „Mustafa Husić Čektalo“.

KŠCZ TK-a donio naredbu o maksimalnoj dužini radnog vremena do 16:30 sati

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona donio je naredbu kojom se svim pravnim i fizičkim subjektima na području Tuzlanskog kantona naređuje maksimalna dužina radnog vremena do 16:30 sati.

Prilog: ODLUKA

FŠCZ donio naredbu o zabrani kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru u FBiH

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći. Druga Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača. Prezentovana je i odobrena web aplikacija koja će biti dostupna javnosti i koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva coronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Prilog: Naredba o zabrani kretanju i zadržavanju na otovrenom prostoru i prevozu u taksi vozilima
          Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane

FŠCZ donio naredbu o zabrani kretanja građana na području FBiH od 18 do 5 sati

Federalni štab civilne zaštite je večeras, na hitnoj telefonskoj sjednici, donio naredbu o zabrani kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine u vremenskom periodu od 18 do 5 sati, koja stupa na snagu u nedjelju 22.3.2020. godine.
Iz ove naredbe se izuzimaju svi zaposleni koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i zaposleni kojima se proces rada odvija u smjenama.
Realizacija ove naredbe biti će izvršena sukladno kantonalnim propisima o javnom redu i miru, a za njeno sprovođenje zaduženi su federalni i kantonalni ministri unutrašnjih poslova. 
 
Prilog: NAREDBA